Välkommen!

Välkommen till Marknadsgatan! Här kommer det förhoppningsvis skrivas om ekonomi och politik. Just nu vet jag inte var denna sida kommer att ta mig. Jag har många idéer och tankar kring framtiden men det är mycket annat som tävlar om min tid. Så…tiden får utvisa var denna sida tar vägen.

Jag kan i alla fall börja med att berätta lite om informationen till höger. Jag har sedan 90-talet vara mer eller mindre inne på börsen. 90-talet var spännande och även om jag på något sätt gick plus kring tiden vid IT-bubblan så är jag glad att jag inte hade mer investerat på börsen, men många tillsammans med mig lärde sig en del utifrån vad som hände. From. 2002 var det bostadsmarknaden som dominerade till nackdel för börsen vilket var ett lyckat drag och när finanserna tillät (2012) var jag åter tillbaka med större medel på börsen. Det har än så länge varit en relativt bra tid då jag legat stabilt kring 20% utveckling / år. En del har varit tur men till största del har det handlat om lärdomar från tidigare och envetet läsande och analyserande.

Jag har utvecklat två parallella strategier, den ena är en rent matematisk model som delvis presenteras till höger i form av ett eget index som kontinuerligt räknas ut utifrån historisk kursutveckling och information från rapporter. De senaste tre åren har jag baserat en hel del av mina inköp på denna lista. Det handlar om stabila bolag, med bra lönsamhet, tillväxt och sunda finanser i övrigt. Det är så klart subjektivt hur mycket de olika delarna i en rapport som ska väga jämfört med andra men jag känner att jag har fått till en relativt bra mix. Än så länge har inga bottennapp hamnat i portföljen utifrån denna lista. För att nämna några som gått bättre är det väl Svolder (köpt på 105), Lucara Diamond (9) och Biotage (27) och Protector Forsikring (30) och för att nämna några som gått sämre är det väl Deere (79) och MQ (36) som sticker ut på den nedre delen.

Den andra är en chansdel av portföljen där det har gått sådär. Det handlar ofta om biotechbolag som går med förlust och i vissa fall även behöver genomföra nyemissioner. Bottennappet i den här kategorin är dessvärre Vardia. För tillfället ligger Fingerprint Cards inte så bra till även det inte på något sätt är ett företag som går med förlust eller i mina ögon är en chansaktie. Men på andra delen av skalan ligger t.ex. ASTG (0.33), BIMobject (8) och Hansa Medicals (66) som mer än väl väger upp de som gått dåligt och som tur är har ingen ännu gått i konkurs så hoppet lever vidare att även övriga “chansningar” ska leverera.

Jag kommer att återkomma med mer om detta fram över. Jag hoppas kunna dela med mig av erfarenheter, både bra och dåliga, men samtidigt öppna upp för en dialog med andra för målet för mig är hela tiden att bli bättre. På så sätt kan jag undvika minorna i framtiden och hitta stabilare tillväxtbolag, förhoppningsvis innan de är allmänt erkända och redan gjort en stor del av resan utan oss.